Välj ditt prispaket

  • Terminskort ht 2021

    kr6000.00
    Dansa så mycket du orkar!
    Giltigt i 3 månader
    • Boka 3 garantikurser på din nivå och droppa sedan in på vad