ONLINEKLASSER 2020

Vi kommer sända några klasser online i Augusti under intensivhelgen  22-23 aug och under höstterminen med start i September.
Schema och närmare information kring dessa kommer inom kort att presenteras här på hemsidan.

Egyptiskt Kulturcentrum Kairo Bazar
EKC Dansskola
Tjurbergsgatan 27, 118 56 Stockholm
Epost dans@ekcdansskola.se     Hemsida ekcdansskola.se