PGA av Covid-19 kommer vi inte hålla något Öppet Hus
innan höstterminen denna gång.
Förboka gärna en provklass under sommarskolan eller under höstterminen till priset 180 kr per klass.
Vill du sedan starta drar vi av den provavgiften från terminsavgiften.


EKC Dansskola
Tjurbergsgatan 27, Skanstull

Egyptiskt Kulturcentrum Kairo Bazar
EKC Dansskola
Tjurbergsgatan 27, 118 56 Stockholm
Epost dans@ekcdansskola.se     Hemsida ekcdansskola.se