Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19
Vill vi följa WHO:s rekommendationer och avråder därför
er som hemkommit från resa att vänta 2 veckor innan ni kommer till skolan.
Om du har förkylnings eller influensaliknande symptom bör du inte komma till skolan.
När du är på danskolan undvik kroppskontakt och vidtag god hygien.
Medtag egen vattenflaska.
Byt om möjligt om hemma innan lektionen.
Håll avstånd i danssalen och allmänna utrymmen.
Vi begränsar antalet deltagare i klasserna till endast ett 10-tal personer.
Därför gäller endast föranmälan nu framöver, ingen Drop In!
Vi städar extra noga alla utrymmen och har tagit bort yogamattor och floor work.
MVH EKC Dansskola