Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19
Vill vi följa WHO:s rekommendationer och avråder därför
er som hemkommit från resa att vänta 2 veckor innan ni kommer till skolan.
Om du har förkylnings eller influensaliknande symptom bör du inte komma till skolan.
När du är på danskolan undvik kroppskontakt och vidtag god hygien.
Medtag egen vattenflaska.
Byt om möjligt om hemma innan lektionen.
Håll avstånd i danssalen och allmänna utrymmen.
Vi begränsar antalet deltagare i klasserna till endast ett fåtal personer.
Därför gäller endast föranmälan nu framöver, ingen Drop In!
Vi städar extra noga alla utrymmen och ber därför
elever och lärare att tömma salen exakt på utsatt tid efter avsluat pass.
Medtag inte vänner som sitter och väntar i skolans lokaler i onödan.
Om du är anhörig förälder räcker det om en föräder väntar på sitt barn under klassen.
I lokalen får endast 50 personer vistas samtidigt.

MVH EKC Dansskola